قوانین و مقررات

ترجمه 24 بر اساس قوانين كشور جمهوری اسلامی فعاليت می نمايد.

ترجمه 24 وب سايت رسمی دارالترجمه رسمي 638 تهران می باشد.

قيمت گذاری سفارشات رايگان است و در اسرع وقت انجام می شود. برای آگاهی از تعرفه ترجمه اينجا را كليك كنيد.

در ترجمه 24؛ ترجمه ها توسط مترجمین با تجربه انجام می شود و پس از تائيد ترجمه ها توسط سرپرست هر گروه از مترجمان در اختيار مشتری قرار می گيرد. در صورت درخواست مشتری تا 10 روز امكان ويرايش مجدد ترجمه وجود دارد.

ترجمه 24 صرفا در زبانهای انگليسی و فارسی فعاليت می كند.

ارتباط با مترجم مسوول

whatsapp