نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

کد مطلب: 870 13:56 - 1398/02/15

انگلیسی آمریكایی یا انگلیسی بریتانیایی

انگلیسی آمریكایی یا انگلیسی بریتانیایی

انگلیسی آمریكایی:

منظور گونه و نسخه ای از زبان انگلیسی است كه عموما در كشور آمریكا و كانادا و به طور خاص در كانادا مورد استفاده است.  در حال حاضر قویترین و تاثیر گذارترین گونه زبان انگلیسی؛ انگلیسی آمریكایی است.

یكی از ویژگیهای انگلیسی آمریكایی كوتاه تر بودن عبارات و كلمات است.مانند color به جای colour

انگلیسی آمریكایی دارای استثناهای كمتری است. مانند ?.... Do you haveبه جای    ?....Have you و از همین روست كه انگلیسی آمریكایی دارای قواعد دستوری كمتری است. این امر باعث یادگیری ساده ترو سریع تر انگلیسی آمریكایی است.

برخی كلمات كه مفهوم جمعی دارند در انگلیسی آمریكایی مفرد در نظر گرفته می شود:

AmE           The government has decided that it has to launch a campaign
BrE    The government have decided that they have to launch a campaign

ارتباط با مترجم مسوول

whatsapp