نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

کد مطلب: 888 13:49 - 1398/02/30

a lot or alot or allot

a lot or alot or allot

a lot

به معنای زیاد است. مانند:

I have a lot of books in my library

*******

alot

شكل ناصحیح و اشتباه  a lot است.

********

allot

به معنای تخصیص دادن/اختصاص دادن است.مانند:

The employer allots one hour for lunch

ارتباط با مترجم مسوول

whatsapp